Male orchestra conductor hands, one with baton. Blue background.

JAK LIDER MOŻE PROJEKTOWAĆ SWÓJ ZESPÓŁ?

Spośród wielu koncepcji i definicji przywództwa warto podkreślić te, które lokują liderów w szerszym kontekście. Współczesność i przyszłość nakreśliły nowy zestaw cech przywódców, określanych kompetencjami. Z naszych autorskich badań wynika, że do kluczowych kompetencji liderów przyszłości zaliczyć można m.in. gotowość do podejmowania ryzyka, umiejętne stawianie własnych granic, świadomość etapowości rozwoju, zdolności przewidywania oraz poszerzania perspektyw.

Niektórzy liderzy posiadają swoistego rodzaju cechy predestynujące ich do roli przywództwa, jak to miało miejsce m.in. w przypadku Napoleona uznanego przez Jonathana Goslinga z Uniwersytetu Exeter za postać posiadającą z natury kompetencje do przewodzenia innym. Przywódcy nieposiadający tego rodzaju kompetencji mogą się kształcić w tym zakresie przy wykorzystaniu The Coaching Maps.

Każdy lider przewodzi grupie osób, prowadzi je, inspiruje, czy wreszcie w jakiś sposób zarządza nimi. Lider nie może obyć się bez kompetencji związanych z budowaniem zespołu, pracą z zespołem czy wykorzystaniem poszczególnych elementów zespołu do realizacji swojego zamierzenia. W tym celu może wykorzystać The Coaching Maps podczas procesu projektowania grupy, wydobywania wartości poszczególnych jej członków, budowania jasnej i spójnej tożsamości grupowej. Nasze autorskie badania pokazują, że lider i grupa są komplementarne w stosunku do siebie, co oznacza, że potrzebują siebie nawzajem i są od siebie zależne. Po stronie lidera jednak leży konieczność posiadania określonej wizji grupy i drogi jej rozwoju.

The Coaching Maps to innowacyjne narzędzie wykorzystywane m.in. do pracy rozwojowej ułatwiające kształcenie kompetencji lidera w grupie. Wejście w krainę metafory i symboliki podczas szkolenia czy coachingu pozwoli poznać głębię pracy z zespołem, a tym samym ukierunkuje lidera na wymagane postawy względem innych ludzi.