02-Creative-Thinking

STYMULOWANIE INNOWACYJNEGO NASTAWIENIA

Jak przygotować grunt, by powstały innowacje? – to najczęściej zadawane pytanie przez managerów w firmach, dla których innowacyjność stanowi podstawę rozwoju i przyszłości. Ów grunt to nic innego jak tylko środowisko innowacyjne utworzone przez kulturę organizacyjną firmy czy też jej przywódców. W każdym przypadku ważne jest budowanie społeczności gotowej do tworzenia innowacji w dłuższej perspektywie czasowej. Jej rdzeniem jest wspólny system wartości, wspólne cele i jasno określone reguły uczestnictwa. A wszystko to zanurzone zostało w oceanie kreatywnego myślenia i możliwości wyzwalania kreatywności przez ludzi i zespoły.

The Coaching Maps znajduje zastosowanie w szeroko rozumianym procesie kreowania środowiska innowacyjnego. Może zostać wykorzystane przez liderów czy managerów jak i przez trenerów zewnętrznych czy konsultantów. Dzięki The Coaching Maps mogą oni pracować m.in. nad zbudowaniem, określeniem bądź wdrożeniem proinnowacyjnej kultury organizacyjnej, w której dominują postawy otwartości, niestandardowego myślenia i wymiany wiedzy. Praca z tym narzędziem pozwala zwiększać pomysłowość, skłonność do współpracy, chęć tworzenia i uczenia się. Wykorzystując The Coaching Maps można skutecznie i szybko stymulować kreatywne nastawienie, tworząc okazje sprzyjające innowacyjności.