design-thinking

WYKORZYSTANIE THE COACHING MAPS W METODZIE DESIGN THINKING

Design Thinking to metoda tworzenia innowacji w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i poznanie potrzeb. Została zdefiniowana jako złożony proces oparty na kreatywności uczestników, wzajemnym inspirowaniu się do nowych i nieoczekiwanych rozwiązań. Interdyscyplinarność zespołu uczestniczących we wspomnianej metodzie ludzi oraz ich różnorodność stanowią nie lada wyzwanie dla moderatorów.

The Coaching Maps może znaleźć zastosowanie na każdym z etapów generowania innowacyjnych produktów bądź usług, od empatyzacji począwszy, poprzez definicję problemu właściwego, generowanie pomysłów, budowanie prototypów i testowanie innowacyjnych rozwiązań. Moderatorzy metody znając obszar złożonych problemów (wicked problems) oraz grupę uczestników będą mogli z powodzeniem wykorzystać poszczególne elementy The Coaching Maps dla osiągnięcia swoich celów i realizacji zadania, przed którym stoją. Wyzwalanie przez uczestników w metodzie Design Thinking kreatywności, w tym zbiorowej inteligencji (We-Intelligence), będzie mogło zostać oparte m.in. na głębokiej pracy na metaforze, co skutkować będzie pojawieniem się świadomości nowego rodzaju pracy.