csr

PRZYSZŁOŚĆ CSR I THE COACHING MAPS

Model społecznej odpowiedzialności biznesu (odpowiedzialności organizacji) zmienił w ostatnich latach swój kształt i zakres znaczeniowy. Przede wszystkim nowy kontekst, w którym żyjemy, przyczynił się do uwzględniania innego rodzaju czynników, niż tylko powierzchownie traktowane kwestie środowiskowe czy społeczne. Pomimo, że Archie Carroll – amerykański naukowiec – przed kilkudziesięciu laty zdefiniował koncepcję odpowiedzialnego biznesu przez pryzmat etyki w organizacji, niemniej jednak miał na względzie również zasady rozwoju zrównoważonego kreowane przez społeczność międzynarodową od lat 60-tych XX wieku.

Dzisiaj w drugiej dekadzie XXI wieku spoglądając w przyszłość rozwoju modelu CSR należy mieć na względzie kilka zasadniczych czynników decydujących o nowej formie tego modelu, przez niektórych zwanych modelem CSR 2.0. Wzrost świadomości konsumentów, przede wszystkim ich wiedzy, budowanie trwałych i dobrych relacji z interesariuszami, oparcie działań firmy na wartościach to nieliczne tylko przykłady nowego spojrzenia na CSR. Wspomniany Carroll zaproponował nawet nazwę dla  nowego modelu CSR, mianowicie CSP – Corporate Social Performance, czyli społeczne zachowania/wydarzenia/projekty biznesu.

Nowy wymiar odpowiedzialności organizacji wymaga nowych metod i narzędzi jego opracowania. Przede wszystkim takie zagadnienia jak określenie wartości, na których zbudowana jest aktywność firmy, ustanowienie zasad strategii działania firmy w kontekście jej zachowań czy projektów społecznie odpowiedzialnych, mapowanie interesariuszy, czyli umiejscowienie ich w przestrzeni na osi bliskości – oddalenia czy ważności – nieważności czy wspólne określenie zasad do prowadzenia dialogu z partnerami można opracować z wykorzystaniem narzędzia The Coaching Maps.

The Coaching Maps jako narzędzie umożliwiające wspólne dochodzenie do nadawania znaczeń przez różnych interesariuszy pozwala na zbudowanie podstaw do działania. Interesariusze mający często rozbieżne interesy i całkowicie inne cele mogą znaleźć wspólną płaszczyznę do sformułowania zasad. W innym przypadku wykorzystując Mapy Coachingowe można dokonać mapowania interesariuszy ze względu na ważne dla nas kryteria, jak interesariusze wewnętrzni czy zewnętrzni, bliscy czy dalecy, czy też zupełnie inne, ale dla organizacji istotne.

Narzędzie to znajduje również zastosowanie w każdym przypadku, kiedy potrzeba określenia fundamentów dla podjęcia jakiejkolwiek działalności czy to w postaci wartości, na których opiera swoje działania organizacja, czy też w postaci wspólnie podzielanych zasad, warto zastanowić się nad kluczowymi zagadnieniami i je zdefiniować.

Wreszcie Karty Postaw znajdują zastosowanie m.in. w pracy nad zbudowaniem pożądanych cech interesariuszy (na przykład pracowników) potrzebnych do wykreowania kultury organizacyjnej jako organizacji odpowiedzialnej. Wszystkie wspomniane jedynie propozycje zastosowania The Coaching Maps w obszarze kreowania modelu CSR organizacji stanowią możliwości wykorzystania dla realizacji celów firm.