people-3152585_1920

JAK ZARZĄDZAĆ ZESPOŁAMI WIELOPOKOLENIOWYMI?

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo stanowi obecnie jedno z największych wyzwań, przed jakim stoją managerowie i kierownicy. Pracowników dzielą całe pokolenia, a wraz z nimi wyznawane przez nich wartości i sposób wykonywania pracy. Uważa się, że różnica wieku bywa źródłem wielu konfliktów oraz napięć, a na temat każdego z pokoleń krąży wiele negatywnych stereotypów.

Czy aby na pewno tak jest? Badania przeprowadzone przez CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development działający w Londynie) mówią co innego. Zespoły zróżnicowane wiekowo pracują lepiej, wykazują się większą pomysłowością i innowacyjnością. Każdy ma tu swój wkład, zarówno jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą (pokolenie baby boomers), jak i zadawanie pytań pokroju „po co to w ogóle robimy?” (cecha typowa dla pokolenia Y, inaczej millenialsów).

The Coaching Maps stanowi świetne narzędzie dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał wielopokoleniowych zespołów. Pozwoli na zbudowanie mostu porozumienia, który przejdzie ponad wiekowymi podziałami i stworzy przestrzeń do przyjaznej współpracy opartej na uzupełniających się kompetencjach. Dzięki niemu kierownicy, wspólnie z członkami swoich zespołów, mają szansę na otwarte zweryfikowanie panujących stereotypów dotyczących wieku, a przedstawiciele poszczególnych pokoleń mogą nawzajem zdiagnozować swoje mocne strony (np. w czasie warsztatów grupowych). Praca z narzędziem stanowi także świetny punkt wyjścia do projektowania programów mentorskich lub programów dzielenia się wiedzą w organizacji.

Zmiana struktury wiekowej w firmach jest zjawiskiem nieuchronnym i stawia je wobec konieczności adaptacji, a wiele istniejących praktyk zarządzania nie jest w stanie na nią odpowiedzieć.  Jednak dzięki wykorzystaniu narzędzi skupiających się na indywidualnych cechach pracowników i wspomagających pracę zespołową możliwe jest stworzenie bardziej przyjaznego otoczenia pracy i zwiększenie wydajności naszych zespołów.