people-3152585_1920

JAK ZARZĄDZAĆ ZESPOŁAMI WIELOPOKOLENIOWYMI?

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo stanowi obecnie jedno z największych wyzwań, przed jakim stoją managerowie i kierownicy. Pracowników dzielą całe pokolenia, a wraz z nimi wyznawane przez nich wartości i sposób wykonywania pracy. Uważa się, że różnica wieku bywa źródłem wielu konfliktów oraz napięć, a na temat każdego z pokoleń krąży wiele negatywnych stereotypów.

Czy aby na pewno tak jest? Badania przeprowadzone przez CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development działający w Londynie) mówią co innego. Zespoły zróżnicowane wiekowo pracują lepiej, wykazują się większą pomysłowością i innowacyjnością. Każdy ma tu swój wkład, zarówno jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą (pokolenie baby boomers), jak i zadawanie pytań pokroju „po co to w ogóle robimy?” (cecha typowa dla pokolenia Y, inaczej millenialsów).

The Coaching Maps stanowi świetne narzędzie dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał wielopokoleniowych zespołów. Pozwoli na zbudowanie mostu porozumienia, który przejdzie ponad wiekowymi podziałami i stworzy przestrzeń do przyjaznej współpracy opartej na uzupełniających się kompetencjach. Dzięki niemu kierownicy, wspólnie z członkami swoich zespołów, mają szansę na otwarte zweryfikowanie panujących stereotypów dotyczących wieku, a przedstawiciele poszczególnych pokoleń mogą nawzajem zdiagnozować swoje mocne strony (np. w czasie warsztatów grupowych). Praca z narzędziem stanowi także świetny punkt wyjścia do projektowania programów mentorskich lub programów dzielenia się wiedzą w organizacji.

Zmiana struktury wiekowej w firmach jest zjawiskiem nieuchronnym i stawia je wobec konieczności adaptacji, a wiele istniejących praktyk zarządzania nie jest w stanie na nią odpowiedzieć.  Jednak dzięki wykorzystaniu narzędzi skupiających się na indywidualnych cechach pracowników i wspomagających pracę zespołową możliwe jest stworzenie bardziej przyjaznego otoczenia pracy i zwiększenie wydajności naszych zespołów.

dreams-2904682_1280

OKNO MARZEŃ

Świat marzeń to cudowna kraina, inny wymiar rzeczywistości. To nasza mała Arkadia. Tam  czujemy się lekko, błogo, zapominamy o problemach i snujemy nową, lepszą rzeczywistość. Marząc myślimy o czymś, co nas uszczęśliwia i daje nam siłę.

Każdy człowiek ma marzenia, każdy inne, bo własne. Są one częścią naszego życia. Z nimi  świat jest o wiele ciekawszy i weselszy. To one są odskocznią od codzienności i siłą napędową w życiu. Dzięki marzeniom odnajdujemy nasze prawdziwe „Ja”, które często gubimy w natłoku obowiązków i gęstej niczym mgła codzienności.

Co robić, by je pielęgnować i nie stracić ich z oczu? Można zagłębić się w sztukę afirmacji i wizualizacji,  wykorzystując The Coaching Maps. Warto zatrzymać się, zastanowić nad sobą i pięknem otaczającego świata. Spojrzeć na swoją rzeczywistość, jak przez otwarte okno, które przynosi nam świeży powiew wiosennego wiatru. To niezwykle orzeźwiające uczucie pozwala na  nowe spojrzenie i z pewnością doda energii, która pomoże w realizacji pomysłów, zadań czy celów. Dostarczy  też dużo radości, nadając życiu odpowiedni kierunek i głębszy sens.

The  Coaching  Maps wydobywa   drzemiące w  nas marzenia i  pomaga je zobrazować. Umożliwia również pracę projektową w ich obrębie, by nie były  jedynie naszymi niedoścignionymi pragnieniami, ale – jeśli tylko tego chcemy – ambitnymi i realnymi celami. Dzięki The Coaching Maps można dotknąć swoich marzeń, uwolnić je przenosząc ze świata wizji i fantazji do rzeczywistości, do „tu i teraz”. Narzędzie The Coaching Maps można również wykorzystać do opracowania indywidualnego planu, dzięki któremu nasze marzenia stworzą nową rzeczywistość. Jeśli poświęcasz dużo czasu na myślenie o marzeniach, to postaraj się wykorzystać własny potencjał na uwolnienie ich i spełnienie.

csr

PRZYSZŁOŚĆ CSR I THE COACHING MAPS

Model społecznej odpowiedzialności biznesu (odpowiedzialności organizacji) zmienił w ostatnich latach swój kształt i zakres znaczeniowy. Przede wszystkim nowy kontekst, w którym żyjemy, przyczynił się do uwzględniania innego rodzaju czynników, niż tylko powierzchownie traktowane kwestie środowiskowe czy społeczne. Pomimo, że Archie Carroll – amerykański naukowiec – przed kilkudziesięciu laty zdefiniował koncepcję odpowiedzialnego biznesu przez pryzmat etyki w organizacji, niemniej jednak miał na względzie również zasady rozwoju zrównoważonego kreowane przez społeczność międzynarodową od lat 60-tych XX wieku.

Dzisiaj w drugiej dekadzie XXI wieku spoglądając w przyszłość rozwoju modelu CSR należy mieć na względzie kilka zasadniczych czynników decydujących o nowej formie tego modelu, przez niektórych zwanych modelem CSR 2.0. Wzrost świadomości konsumentów, przede wszystkim ich wiedzy, budowanie trwałych i dobrych relacji z interesariuszami, oparcie działań firmy na wartościach to nieliczne tylko przykłady nowego spojrzenia na CSR. Wspomniany Carroll zaproponował nawet nazwę dla  nowego modelu CSR, mianowicie CSP – Corporate Social Performance, czyli społeczne zachowania/wydarzenia/projekty biznesu.

Nowy wymiar odpowiedzialności organizacji wymaga nowych metod i narzędzi jego opracowania. Przede wszystkim takie zagadnienia jak określenie wartości, na których zbudowana jest aktywność firmy, ustanowienie zasad strategii działania firmy w kontekście jej zachowań czy projektów społecznie odpowiedzialnych, mapowanie interesariuszy, czyli umiejscowienie ich w przestrzeni na osi bliskości – oddalenia czy ważności – nieważności czy wspólne określenie zasad do prowadzenia dialogu z partnerami można opracować z wykorzystaniem narzędzia The Coaching Maps.

The Coaching Maps jako narzędzie umożliwiające wspólne dochodzenie do nadawania znaczeń przez różnych interesariuszy pozwala na zbudowanie podstaw do działania. Interesariusze mający często rozbieżne interesy i całkowicie inne cele mogą znaleźć wspólną płaszczyznę do sformułowania zasad. W innym przypadku wykorzystując Mapy Coachingowe można dokonać mapowania interesariuszy ze względu na ważne dla nas kryteria, jak interesariusze wewnętrzni czy zewnętrzni, bliscy czy dalecy, czy też zupełnie inne, ale dla organizacji istotne.

Narzędzie to znajduje również zastosowanie w każdym przypadku, kiedy potrzeba określenia fundamentów dla podjęcia jakiejkolwiek działalności czy to w postaci wartości, na których opiera swoje działania organizacja, czy też w postaci wspólnie podzielanych zasad, warto zastanowić się nad kluczowymi zagadnieniami i je zdefiniować.

Wreszcie Karty Postaw znajdują zastosowanie m.in. w pracy nad zbudowaniem pożądanych cech interesariuszy (na przykład pracowników) potrzebnych do wykreowania kultury organizacyjnej jako organizacji odpowiedzialnej. Wszystkie wspomniane jedynie propozycje zastosowania The Coaching Maps w obszarze kreowania modelu CSR organizacji stanowią możliwości wykorzystania dla realizacji celów firm.

axe

#1 PROSTY SPOSÓB NA ZACHOWANIE SPOKOJU W PRACY

Obecnie stres jest tak powszechnym zjawiskiem, że mówienie komuś o tym, aby się nie stresował brzmi jak slogan odarty z empatii. Tym niemniej, niezależnie od tego ile masz codziennych obowiązków na swojej liście, spotkań biznesowych, obiadów biznesowych, zadań na konkretny termin, maili do wysłania, itp., trzeba to wszystko ogarniać i nie zwariować. W jaki sposób więc być w doskonałej kondycji, żonglować z powodzeniem wszystkimi wyzwaniami i nie czuć na koniec dnia wypalenia?

Wprowadź bufory czasowe, czyli 15-minutowe lub dłuższe, przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami biznesowymi. Dzięki takiemu zabiegowi będziesz mieć czas na przetworzenie dopiero co wygenerowanych informacji, oswojenie się z powstałymi emocjami, uspokojenie umysłu i wyciszenie. William Treseder, założyciel BMNT, specjalizujący się w rozwiązywaniu złożonych problemów biznesowych i wymyślaniu kreatywnych sposobów na udoskonalanie codziennych ludzkich zachowań, radzi aby na każde 45-60 minutowe spotkanie przeznaczyć 15-minutowy bufor. Ludzki umysł ma problemy z szybkim przełączaniem się w odmienne konteksty, a z biegiem dnia ta umiejętność słabnie. Dzięki buforom będziesz w stanie zachować szczytową formę fizyczną i umysłową, podejmować trafniejsze decyzje i utrzymać spokój wewnętrzny.

The Coaching Maps pomogą Ci głębiej wejrzeć w anatomię Twojego tempa i znaleźć nowy, osobisty i unikalny styl pracy. Doświadczysz całkowicie odmiennej perspektywy i ujrzysz nieoczekiwane rozwiązania, które są w zasięgu Twojej ręki.

design-thinking

WYKORZYSTANIE THE COACHING MAPS W METODZIE DESIGN THINKING

Design Thinking to metoda tworzenia innowacji w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i poznanie potrzeb. Została zdefiniowana jako złożony proces oparty na kreatywności uczestników, wzajemnym inspirowaniu się do nowych i nieoczekiwanych rozwiązań. Interdyscyplinarność zespołu uczestniczących we wspomnianej metodzie ludzi oraz ich różnorodność stanowią nie lada wyzwanie dla moderatorów.

The Coaching Maps może znaleźć zastosowanie na każdym z etapów generowania innowacyjnych produktów bądź usług, od empatyzacji począwszy, poprzez definicję problemu właściwego, generowanie pomysłów, budowanie prototypów i testowanie innowacyjnych rozwiązań. Moderatorzy metody znając obszar złożonych problemów (wicked problems) oraz grupę uczestników będą mogli z powodzeniem wykorzystać poszczególne elementy The Coaching Maps dla osiągnięcia swoich celów i realizacji zadania, przed którym stoją. Wyzwalanie przez uczestników w metodzie Design Thinking kreatywności, w tym zbiorowej inteligencji (We-Intelligence), będzie mogło zostać oparte m.in. na głębokiej pracy na metaforze, co skutkować będzie pojawieniem się świadomości nowego rodzaju pracy.

 

02-Creative-Thinking

STYMULOWANIE INNOWACYJNEGO NASTAWIENIA

Jak przygotować grunt, by powstały innowacje? – to najczęściej zadawane pytanie przez managerów w firmach, dla których innowacyjność stanowi podstawę rozwoju i przyszłości. Ów grunt to nic innego jak tylko środowisko innowacyjne utworzone przez kulturę organizacyjną firmy czy też jej przywódców. W każdym przypadku ważne jest budowanie społeczności gotowej do tworzenia innowacji w dłuższej perspektywie czasowej. Jej rdzeniem jest wspólny system wartości, wspólne cele i jasno określone reguły uczestnictwa. A wszystko to zanurzone zostało w oceanie kreatywnego myślenia i możliwości wyzwalania kreatywności przez ludzi i zespoły.

The Coaching Maps znajduje zastosowanie w szeroko rozumianym procesie kreowania środowiska innowacyjnego. Może zostać wykorzystane przez liderów czy managerów jak i przez trenerów zewnętrznych czy konsultantów. Dzięki The Coaching Maps mogą oni pracować m.in. nad zbudowaniem, określeniem bądź wdrożeniem proinnowacyjnej kultury organizacyjnej, w której dominują postawy otwartości, niestandardowego myślenia i wymiany wiedzy. Praca z tym narzędziem pozwala zwiększać pomysłowość, skłonność do współpracy, chęć tworzenia i uczenia się. Wykorzystując The Coaching Maps można skutecznie i szybko stymulować kreatywne nastawienie, tworząc okazje sprzyjające innowacyjności.

 

Male orchestra conductor hands, one with baton. Blue background.

JAK LIDER MOŻE PROJEKTOWAĆ SWÓJ ZESPÓŁ?

Spośród wielu koncepcji i definicji przywództwa warto podkreślić te, które lokują liderów w szerszym kontekście. Współczesność i przyszłość nakreśliły nowy zestaw cech przywódców, określanych kompetencjami. Z naszych autorskich badań wynika, że do kluczowych kompetencji liderów przyszłości zaliczyć można m.in. gotowość do podejmowania ryzyka, umiejętne stawianie własnych granic, świadomość etapowości rozwoju, zdolności przewidywania oraz poszerzania perspektyw.

Niektórzy liderzy posiadają swoistego rodzaju cechy predestynujące ich do roli przywództwa, jak to miało miejsce m.in. w przypadku Napoleona uznanego przez Jonathana Goslinga z Uniwersytetu Exeter za postać posiadającą z natury kompetencje do przewodzenia innym. Przywódcy nieposiadający tego rodzaju kompetencji mogą się kształcić w tym zakresie przy wykorzystaniu The Coaching Maps.

Każdy lider przewodzi grupie osób, prowadzi je, inspiruje, czy wreszcie w jakiś sposób zarządza nimi. Lider nie może obyć się bez kompetencji związanych z budowaniem zespołu, pracą z zespołem czy wykorzystaniem poszczególnych elementów zespołu do realizacji swojego zamierzenia. W tym celu może wykorzystać The Coaching Maps podczas procesu projektowania grupy, wydobywania wartości poszczególnych jej członków, budowania jasnej i spójnej tożsamości grupowej. Nasze autorskie badania pokazują, że lider i grupa są komplementarne w stosunku do siebie, co oznacza, że potrzebują siebie nawzajem i są od siebie zależne. Po stronie lidera jednak leży konieczność posiadania określonej wizji grupy i drogi jej rozwoju.

The Coaching Maps to innowacyjne narzędzie wykorzystywane m.in. do pracy rozwojowej ułatwiające kształcenie kompetencji lidera w grupie. Wejście w krainę metafory i symboliki podczas szkolenia czy coachingu pozwoli poznać głębię pracy z zespołem, a tym samym ukierunkuje lidera na wymagane postawy względem innych ludzi.

 

odwaga

DOCENIONE POCZUCIE ODWAGI

Steve Jobs czy Marc Zuckerberg nie osiągnęliby swoich celów, gdyby nie byli odważni. Odwaga to brak kalkulacji, nieschematyczne myślenie, wykorzystanie intuicji, emocji oraz odrzucenie logiki i racjonalności. Świat, w domyśle rodzina, znajomi, szkoła czy media nie uczą nas, jak być odważnymi. Czasami wręcz przeciwnie, nasza kultura opierając się na założeniach Oświecenia, narzuca nam racjonalność, a tym samym konieczność uzasadniania zdarzeń, wydarzeń, decyzji.

Odwaga kojarzy nam się z wojownikami, jak bohaterowie mitologii greckiej, wodzami wojen w starożytności czy w średniowieczu. Gladiator, Spartakus, Braveheart, Król Artur to wielokrotnie nasi bohaterowie ukazujący swoją odwagę. Odwaga jednak to nie tylko siła fizyczna. Współczesne badania pokazują, że bez odwagi wiele przedsiębiorstw nie osiągnęłoby sukcesów – menedżerowie w Pepsi. Co potrafili dzięki odwadze zmienić „stary” model reklamy wykorzystujący celebrytów. Przywódcy mający odwagę potrafią skutecznie kierować ludźmi, a specjaliści unowocześniać swoje czynności, jak przytaczają inni badacze. Odwaga skutkuje w innowacjach marketingowych, zarządzaniu czy modelu przywództwa. Czy można się jej nauczyć? Czy można ją wykreować? Czy możliwe jest zbudowanie „odważnego człowieka – pracownika, przedsiębiorcę, przywódcę? Tak – dzięki The Coaching Maps.  Stosując poszczególne elementy narzędzia do procesu coachingowego czy szkolenia możliwe jest wykreowanie odwagi wśród pracowników, managerów czy osób zarządzających.

 

tresci

W JAKI SPOSÓB MOŻNA KREOWAĆ TREŚCI TEKSTU?

Jakość treści naszego przekazu zależy od umiejętności wydobycia jego istoty i przedstawienia sedna sprawy. Ważne jest zatem jasne wyrażenie swoich myśli czy też zaprezentowanie czegoś, na czym nam zależy. Inaczej mówiąc, kluczowe jest wydobycie z nas najbardziej istotnych kwestii, które mogą nas wyróżnić od innych czy też dookreślić.  Formułowanie konkretnej treści spełniającej nasze wymagania nie zawsze jest łatwe, nieraz sprawia nam wiele problemów.

The Coaching Maps może usprawnić sposób opracowywania przez Ciebie treści. Poprzez odpowiednią pracę z The Coaching Maps możesz szybko wydobyć z siebie wszystko, czego szukasz, uchwycić sens swoich myśli i zamiarów, by nadać im pożądany kierunek.  Łatwo możesz nie tylko opracować rzetelną treść, ale również stworzyć ciekawe rozwiązania czy uporządkować informacje, aby we właściwy sposób prezentowały Ciebie lub Twoją firmę. Możesz przede wszystkim stworzyć treść opierając się na swojej pomysłowości nadając jej niepowtarzalny charakter, co skutecznie pomoże Ci podkreślić swoją wyjątkowość. W praktyce oznacza to, że można z powodzeniem wykorzystywać narzędzie The Coaching Maps m.in. podczas opracowywania treści przekazu wystąpień publicznych, sporządzania niestandardowych opisów do portfolio czy też przygotowywania i opracowywania zaskakujących treści… nawet na swoją stronę internetową.

Jeśli poświęcasz sporo czasu na dochodzeniu do tego, co właściwie chcesz wyrazić lub często odczuwasz potrzebę, by porozmawiać z kimś o tym albo korzystasz z osób profesjonalnie zajmujących się opracowaniem różnorodnych treści przekazu, to spróbuj wykorzystać własną pomysłowość i uwolnij swój potencjał z The Coaching Maps.