„MAPOWNIK” – PRAKTYCZNY WARSZTAT THE COACHING MAPS

Temat przewodni: „Etnografia obrazu w biznesie”

Twórz nowy wymiar relacji Human to Human.